താടി or NO താടി !!! KERALA GIRLS RESPOND | WHAT THEY THINK | TRAVEL WITH NIKHIL RAM

Hi Friends, Welcome to Travel with Nikhil Ram. This video is all about Kerala girls concept on beard. I thank everyone who has supported me to do this video. Please watch and support.

13 thoughts on “താടി or NO താടി !!! KERALA GIRLS RESPOND | WHAT THEY THINK | TRAVEL WITH NIKHIL RAM

 • September 15, 2018 at 11:53 pm
  Permalink

  Podaaa oolaaa

  Reply
 • September 16, 2018 at 12:21 am
  Permalink

  pennu kanan pokumbol kurachu vepp thadi vekkanam alla pinne

  Reply
 • September 16, 2018 at 12:39 am
  Permalink

  ikk thadi illa ikk onnum pennu kittille??

  Reply
 • September 16, 2018 at 12:40 am
  Permalink

  machan polichu…valare spontaneous ayi alkare deal cheyan ariyam…keep going ?korach participants koodi akarnu…

  Reply
 • September 16, 2018 at 1:04 am
  Permalink

  Eshtamulla bike chothiku

  Reply
 • September 16, 2018 at 1:06 am
  Permalink

  താടി എന്തിനാ മൈര് കളയാനാ ,പങ്ക് ചോദ്യം ആയി ഇറങ്ങും പങ്കൻ ??‍♂️

  Reply
 • September 16, 2018 at 1:21 am
  Permalink

  chumma adicherakane….glamour venm athre ollu.

  Reply
 • September 16, 2018 at 1:41 am
  Permalink

  Robert Downey Jr, Tom cruise and Clint east wood. Ivarokeyanu ente heros. Kettoodi uulakale

  Reply
 • September 16, 2018 at 2:07 am
  Permalink

  "കട്ട താടിയുള്ള ഒരാൾ"

  Reply
 • September 16, 2018 at 2:26 am
  Permalink

  Nik.kore.thaadi.und.but.oru.pennum.ane.nokarila

  Reply
 • September 16, 2018 at 2:45 am
  Permalink

  Nicee broiii

  Reply
 • September 16, 2018 at 2:50 am
  Permalink

  poli aayitu und

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Important This site makes use of cookies which may contain tracking information about visitors. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies.