പഴനി ക്ഷേത്രം പോലെ ഗുജറാത്തിലെ പാവഗഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് മലമുകളിൽ ഒരു കിടിലൻ ക്ഷേത്രം. കേബിൾ കാറിലൊക്കെ കയറി കുത്തനെയുള്ള പടികൾ കയറി വേണം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ. ഗുജറാത്തിലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ കാണാം. #techtraveleat #gujarat Malayalam Travel…

CLICK HERE►►http://smarturl.it/3waytomakemoney2018 ——————————————————————————————————– GET BONUS HERE ►► http://smarturl.it/3waymakemoneybonus FREE COURSE (497$): http://smarturl.it/freemembershipsite ——————————————————————————————- Here are the proven ways to do it: #1 – Digital Freelance Things like Photoshop and graphic…

Music: Be Together – Pomking Music Free https://youtu.be/GFKDsttk7T4 Take It Easy – Pomking Music Free https://youtu.be/cdVo43ZUQUY Feel Good – Pomking Music Free https://youtu.be/EhRuthI5J5c **See more video: Dave Bautista | Transformation…


Important This site makes use of cookies which may contain tracking information about visitors. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies.